hacettepe grafik tasarım çalıştayı hareket

III. Uluslararası Hacettepe Grafik Tasarım Çalıştayı
International Hacettepe Graphic Design Workshop

Emotion in Motion by Emre Alkaç

emotion in motion
emre alkaç
emotion in motion
emotion in motion emre alkac
emotion in motion
anıl gelegen
emre alkac
emre alkac
emre alkac
Dario Lehner
TEK KAREDE HAREKET / Fotoğraf

Çalıştay Başlığı: Tek Karede Hareket

Atölye Hocası: Dario Lehner

Konu: Fotoğraf

Amaç: Tek bir karede zaman ve hareketi sabitlemek bir çelişki gibi görünüyor. Çalıştay, basit tekniklerin harika, son derece canlı ve derin sonuçlar yaratmaya olanak sağlayacağını gösterecektir.

Açıklama: Tek Karede Hareket görsellerin içinde zaman ve hareketi nasıl gösterilebileceği ile ilgili farklı olanakları kavramaya imkan sağlar. Bunun için Edward Muybridge, Moholy-Nagy, David Hockney, Rineke Dijkstra,Moving Stills’in konuya ilişkin örnekleri ve çağdaş fotoğraf sanatı ile ilgili kısa bir genel bakış sunuşacaktır. Bu örnekler ile, farklı yaklaşımlar ve teknikler tartışılacaktır. Bu örneklere dayanarak, katılımcı küçük çalışma grupları içinde kendi deneyimleriyle bilgilerini derinleştirecektir.

……………………………………….

Dario Lehner

MOTION IN ONE SHOT / Photography

Title of the Workshop: Motion In One Shot

Teacher of the workshop: Dario Lehner

Subject: Photography

Purpose: To fix motion and time in a single shot seems like a contradiction. The workshop will show that simple techniques allow to create an awesome, highly vivid and contemplative output.

Description: Motion In One Shot provides an insight into the different possibilities how to display time and motion into images. For this a short overview of related examples by Edward Muybridge, Moholy-Nagy, David Hockney, Rineke Dijkstra,Moving Stills and contemporary photography will be given. By means of these examples different approaches and techniques will be discussed. Based on this the participant will find small working groups to deepen their knowledge in practical experience.