Hacettepe Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
ve
TÖMER

KARAMANOĞLU MEHMET BEY’İ ANMA GÜNÜ VE
8. TÜRKÇE KONUŞMA YARIŞMASI

8. türkçe konuşma yarışması hacettepe üniversitesi