HÜDİL Dergileri

About This Project

Dil Öğretiminde Hacettepe Markası

Hacettepe Üniversitesinin köklü eğitim anlayışı, dil araştırmalarındaki güçlü birikimi ve öğretim elemanlarının engin deneyimleri üzerine kurulmuş olan HÜ TÖMER, 28 yıllık çalışmaların son halkasıdır.

HÜ TÖMER; dil öğretiminde evrensel bakışı, bilimsel yaklaşımı, çağdaş yöntem ve teknikleri esas almış ve Türkçenin ana dili olarak en düzgün, yabancı dil olarak en hızlı ve doğru öğretilmesini görev edinmiştir.

Ayrıca, Türkçeyi yalnızca öğretmenin yetmeyeceği, Türkçenin etkili kullanılmasının da sağlanması gerekliliği ve dillerin etkileşim yolu ile birbirlerini beslediği görüşünden hareketle çalışma alanını bu doğrultuda genişletmiştir.

HÜ TÖMER; güçlü bir akademik kadroya, nitelikli öğretim programlarına, modern fiziki koşullara, güler yüzlü eğitim anlayışına sahiptir.

Dersler ve kurslar sonunda verilen belgeler, dünyanın her yerinde geçerli ve Hacettepe Üniversitesi onaylıdır.

Yukarıdaki görev ve hedefler doğrultusunda Merkezimizde çok yönlü çalışmalar sürdürülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi HÜDİL Dergi tasarımları Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk döneminde Emre Alkaç tarafından tasarlanmıştır.

Category
Print