sorularla evliya çelebi ülkü çelik şavk emre alkaç

Ait olduğu kültüre verdiği önem ve diğer kültürlere gösterdiği değeri en iyi biçimde gösterdiği 10 ciltlik Seyahatname adlı eseri ile Evliya Çelebi, insanlık tarihine yön veren 20 kişi arasında yer almıştır. Eseri, yalnızca yaşadığı dönem Osmanlı toplumunun kültürel değerlerine değil, birçok farklı milletin kültürel birikimine ışık tutmakta ve günümüze ulaşmış veya ulaşamamış nice soyut/somut kültür varlığı ile ilgili değerli bilgiler içermektedir.

Hakkında sayısız bilimsel eser ve makale yayımlanmış olan Evliya Çelebi ve Seyahatname adlı eserini bir kitapçıkta tüm yönleri ile ve tamamen ele almak, tabii ki mümkün değildir. Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, ilk anda akla gelebilecek sorulardan hareketle böylesi büyük ve önemli bir şahsiyeti ve 17. yüzyılın birçok yönden hazinesi sayılabilecek bir eseri, kendi sınırları içinde tanıtmak ve akademik çevre dışındakilerin de ilgilerini çekmek veya meraklarını gidermektir.

Ülkü ÇELİK ŞAVK

sorularla evliya çelebi ülkü çelik şavk emre alkaç
sorularla evliya çelebi ülkü çelik şavk emre alkaç
sorularla evliya çelebi ülkü çelik şavk emre alkaç