GUSTAVE COURBET’İN ATÖLYESİ

Bu filmde Gustave Courbet‘in ‘Sanatçı’nın Stüdyosu Gerçek bir Alegori’ isimli eserinden yola çıkıp, Courbet’in realizm/gerçekçilik akımının öncüsü olmasından, Sanatçı’nın Stüdyosu eserinde nelere değindiğinden ve bu eserin sanat tarihindeki önemi ele alınmaya çalışılmıştır. Bundan hareketle Sanatçı’nın Stüdyosu eserinden ve alegori’den bahsedilmiştir.

The Artist’s Studio (L’Atelier du peintre): A Real Allegory of a Seven Year Phase in my Artistic and Moral Life is an 1855 oil painting on canvas by Gustave Courbet.