orco logo

ORCO AI 

Orco, insan zekâsına özgü olan, algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımsama yapma ve karar verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları ve otonom davranışları sergilemesi için yaratılmış, arkaplandaGoogle VR ve TTS teknolojilerini kullanan ve halen geliştirilme sürecinde olan web tabanlı bir akıllı asistan uygulamasıdır.
İlk türkçe destekli akıllı asistan uygulaması olarak ortaya çıkan Orco, son yıllarda Apple ve Samsung tarafından üretilen Siri ve S-Voicegibi kişisel akıllı asistan uygulamalarının bir benzeri gibi görünse de yapısı ve planlanan kullanım alanları itibari ile bu uygulamalardan bir çok farklılığı ve avantajları mevcuttur.

Orco‘nun öne çıkan bir kaç avantajını vurgulamak gerekirse bunları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Herhangi bir program ile rahatlıkla entegrasyon sağlayabilecek ve gereksinimlere uygun olarak tekrar yapılandırılabilecek esnek bir yapıya sahiptir.
  • İnternet erişimi olan herhangi bir platformdan ek bir donanım ve yazılım gereksinimi olmaksızın erişilebilirlik özelliğine sahiptir.
  • Veritabanında kayıtlı milyonlarca tanımlı görsel sayesinde kendisine gösterilen objeleri kolaylıkla tanıyabilir.
  • Türkçe dahil 60 dilde ses tanımlaması ve sentezlemesi yapabilir.

2012 yılında yazılımcısı tarafından milli bir proje olarak ortaya atılan Orco, hızla gelişmeye ve yeni nitelikler kazanmaya devam etmektedir.