Doğa Otizm Hakkında

Başta otizmli olmak üzere, benzeri engeli olan özel bireylerin eğitilerek topluma kazandırılması amacıyla, onlara temel spor becerileri kazandıracak EĞİTİM ve ÖĞRETİMLERİ sağlamak; Genel yaşam becerilerini geliştirecek Akademik Eğitimler, Özbakım Becerileri, Konuşma Terapisi, Müzikoterapi, Müzik, Resim, Seramik, Heykel, Tiyatro, Drama, Refleksoloji ve benzeri eğitim çalışmaları ile FİZİKSEL, ZİHİNSEL ve RUHSAL gelişimlerini sağlamak.

Toplumu engelli bireylerin eğitimi ve o bireyler ile ailelerine yaklaşım ve iletişim konularında BİLGİLENDİRMEK, BİLİNÇLENDİRMEK ve FARKLILIKLARI kaynaştırmaktır.